Budżet inwestycji a zaangażowanie Project Manager

Zatrudnienie PM nie powinno być rozpatrywane w kategorii kosztu. To rzadka sytuacja, ale PM jest w prostej kalkulacji zyskiem. Decyzja o zatrudnieniu PM na bardziej rozwiniętych rynkach, jak choćby Szwajcaria, Francja, czy USA jest naturalna, tak jak fakt zatrudnienia architekta czy prawnika. Z jednej strony to bezpieczeństwo procesu i przekazanie odpowiedzialności, ale prowadzi ona również do oszczędności, właściwie już z założenia. Oszczędność możemy tu rozpatrywać co najmniej w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to czas inwestora. Dobrze prowadzony przez PM proces angażuje inwestora, tylko w momencie potrzeby podjęcia decyzji, kiedy wszystkie materiały są szczegółowo opracowane, sprawdzone i przedstawione w np. formie raportu z gotową rekomendacją decyzji. Już ten aspekt dla wielu inwestorów oznacza realną oszczędność, nie tylko czasu, ale również środków finansowych. Aspektem bardziej „zero jedynkowym” pod względem finansowym i często sięgającym bardzo wysokich wartości jest – optymalizacja całkowitego kosztu inwestycji. Dotyczy to wszystkich zakresów jakie PM prowadzi przez całą rozciągłość procesu. To właściwie jeden z filarów pracy PM. Przy realizacji inwestycji o milionowych budżetach koszty braku optymalizacji, koszty błędów, czy, w dużym uproszczeniu – koszty niewłaściwie prowadzonego procesu, są niewspółmiernie większe od wartości całościowego wynagrodzenia PM wraz z zaangażowanymi ekspertami. Zysk na czasie jaki inwestor musi poświęcić staje się tu marginalny, ale osobiście nie traktowałbym go w taki sposób. Mówiąc o konkretach, moje doświadczenie pozwala mi bezpiecznie stwierdzić, że lokalne inwestycje zaczynające się już od 2.5 – 5 mln zł prowadzone z udziałem PM pozwalają odczuć realną oszczędność. Dla większych budżetów lub zagranicznych lokalizacjach – obecność Project Managera, uważam wręcz za konieczną, a zysk dla profesjonalnie prowadzonej inwestycji jest krotnością jego wynagrodzenia

Skontaktuj się z nami

Dzień dobry, nazywam się , piszę do Was z miejscowości , chciałbym porozmawiać odnośnie .
Proszę o kontakt na adres @ lub nr tel .

Zadzwoń do nas

792 785 222